DỊCH VỤ VUI CHƠI

Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Người Mông ở Cao Bằng có nhóm Mông trắng, Mông đen, Mông hoa. Nhóm Mông trắng ở Cao Bằng sống rải rác ở các huyện: Thông Nông, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc.

 Nhân dân các dân tộc thiểu số Cao Bằng có 8 dân tộc chủ yếu, mỗi một dân tộc đều có nhiều nghề truyền thống riêng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày tại địa phương. Người Tày có nghề dệt thổ cẩm, người Dao có nghề làm giấy dó, chạm bạc; người Mông có nghề dệt Lanh...

 Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, hiện có 2 nhánh dân tộc Dao sinh sống, đó là người Dao Đỏ và người Dao Tiền. Người Dao Đỏ cư trú rải rác khắp các huyện như: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An, Hà Quảng...

 Từ lâu đời, đồng bào Dao Đỏ ở Cao Bằng đã có nghề chạm bạc truyền thống, sản phẩm từ bạc là những đồ trang sức phục vụ cho nhu cầu thị hiếu của người Dao, đặc biệt là phụ nữ.