Địa chỉ các Ngân hàng chi nhánh tại Cao Bằng

 

B. TẠI THÀNH PHỐ CAO BẰNG:

1. Ngân hành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng

   Khu đô thị mới, km 5, Phường Đề thám, Thành phố Cao Bằng

2. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Cao Bằng:

   Số 62 Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

3. Ngân hàng đầu tư và phát triển - Chi nhánh Cao Bằng (BIDV)

   Số 46,  Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang – Thành phố Cao Bằng

4. Ngân hàng Công thương - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng (VIETTINBANK)

  Số 64 Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

5. Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Thành phố Cao Bằng (VIETTINBANK)

    Số 71, Tổ 18, Nà Cạn, phường Sông Bằng, Thành  phố Cao Bằng.

C. TẠI CÁC HUYỆN CỦA TỈNH CAO BẰNG:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện:

trụ sở của ngân hàng đó (Thị trấn)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Cao Bằng

Thành Lâm