Số điện thoại cần biết

 

TT Tên cơ quan Điện thoại
1 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch cộng đồng Cao Bằng 0263.959.198
2 Cấp cứu 115
3 Cảnh sát cơ động 113
4 Cảnh sát PCCC 114
5 Công an tỉnh 0263.857.107
6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0263.852.431
7 Trung tâm Y tế Thành phố 0263.850.195
8 Khu di tích Pác Bó 0263.600.312
9 Khu du lịch Thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao

0263.828.048;

DĐ: 0166.8999.478

10 Khu DLST Hồ Thang Hen 0263.507.868
11 Khu DLST Phja Oắc- Phja Đén 0916.004.965
12 Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo 01699.336.306

Thành Lâm