Di tích Nặm Lìn

Di tích Nặm Lìn thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại Nặm Lìn, vào ngày 01/4/1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đã được thành lập.

Tháng 12 năm 1929, tại Long Châu, Trung Quốc, chi bộ Hải ngoại Long Châu được thành lập. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chi bộ Hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư chính thức trở thành chi bộ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1930, chi bộ Long Châu cử đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng, chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập tổ chức Đảng ở Cao Bằng.

Nơi thành lập chi bộ ĐCS đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ngày 01/4/1930 (Ảnh: sưu tầm)

Trên cơ sở Cao Bằng có phòng trào cách mạng tốt từ trước, qua kiểm tra thử thách cán bộ. Ngày 01/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, Cao Bằng, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập. Chi bộ gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô, Đồng chí Hoàng Văn Nọn được cử làm Bí thư chi bộ.  Sau khi thành lập, đồng chí Hoàng Văn Nọn tuyên bố: " Đây là tổ chức cộng sản, là chi bộ đầu tiên của địa phương, đồng thời cũng là Tỉnh ủy lâm thời". Vì vậy, ngay khi được thành lập, chi bộ làm nhiệm vụ như Tỉnh ủy lâm thời và xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực phát triển cơ sở Đảng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng. Từ năm 1930-1935, cùng với việc củng cố và phát triển các cơ sở Đảng, chi bộ xúc tiến việc thành lập các tổ chức cách mạng của quần chúng như “ Cộng sản Đoàn”, “ Công hội đỏ”, “ Nông hội đỏ”…Tháng 7 năm 1935, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương công nhận Ban chấp hành đảng bộ Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn ( Hoàng Như) làm Bí thư.

Di tích Nặm Lìn, nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, đánh dấu bước phát triển mới trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây, nhân dân các dân tộc Cao Bằng chính thức có Đảng lãnh đạo, vững bước tiến lên giành độc lập cho Tổ quốc. Hiện nay, nhà lưu niệm của Khu di tích là nơi lưu giữ các tư liệu liên quan đến sự kiện thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Tại khuôn viên của khu di tích, các chi bộ đảng, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Di tích Nặm Lìn được Bộ Văn hoá ra quyết định công nhận là di tích cấp quốc gia ngày 13/02/1995.

                                                                                                  Hoàng Huyền