Hội thảo Khoa học về Tài nguyên du lịch, một số giải pháp và mô hình phát triển du lịch Cao Bằng

Ngày 12/4, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học về Tài nguyên du lịch, một số giải pháp và mô hình phát triển du lịch Cao Bằng.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe các nhà nghiên cứu trình bày tham luận với những thông tin hữu ích về phát triển du lịch Cao Bằng; một số vấn đề khoa học liên quan đến Chương trình phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020, quá trình thực hiện các đề án, dự án trọng tâm; nhất là thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Các nhà nghiên cứu đề xuất những giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, quy hoạch các tuyến du lịch của tỉnh; sản phẩm du lịch quan trọng và sản phẩm du lịch bổ trợ…

Theo Baocaobang.vn