Danh sách Khách sạn

 

STT Tên khách sạn Địa chỉ Số điện thoại
1 Khách sạn Sunny *** Số nhà: 40, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.828.888
2 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Giao Tế) Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang

0263851.023

0912.477.049

3 Khách sạn  Bằng Giang ** Số 00, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263 853.431
4 Khách sạn 89 * Số nhà 89, phố Vườn Cam, tổ 25, phuờng Hợp Giang 026 3882 589 - 0916 336 489
5 Khách sạn Tây Giang ** Tổ 22, đường 03-10, phường Sông Bằng

0263952952

0912464903

6 Khách sạn Thành Loan ** Số 131, tổ 23, phường Hợp Giang 0263 857 026  0913 252 863
7 Khách sạn Đức Trung *** Số 085, Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang 0263.853.424 0915.900.855
8 Khách sạn 688  ** Số 68, đường 03-10, phường Sông Bằng

0263952368

01296612888

9 Khách sạn Á Đông ** Tổ 6, phường Ngọc Xuân

0263888889

0982906898

10 Khách sạn Huy Hoàng * Số 215, đường Phai Khắt Nà Ngần, Tổ 10, phường Sông Hiến

0263855263

0912932888

11 Khách sạn Kỳ Diệu * Tổ 15, đường 03-10, phường Sông Bằng

0263752368

0972669666

12 Khách sạn Hoa Việt * Số 14, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.828.688
13 Khách sạn Linh Thắm * Tổ 12, Phường Đề Thám

0263 750 893

0983.750.893

14 Khách sạn Hương Sen * Số nhà 100, tổ 31, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 026 3854654  0983256176
15 Khách sạn Hải Âu * Số nhà 149, tổ 32, phố  Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.858.467 0266.550.590 01689.158.222
16 Khách sạn Hoàng Anh * Số nhà 131, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.858.969 0983963889
17 Khách sạn Thành Đạt Số nhà 051A, tổ 19, đường 03-10, phường Sông Bằng

0263854123

01235814665

18 Khách Sạn Gia Phú Tổ 5, phường Đề Thám 0263.888.883
19 Khách sạn Hoàng Lâm Số nhà 065, Tổ 9, phường Sông Hiến

0263828789

01662344848

20 Khách sạn Quỳnh Hương Tổ 10, Đường Phai Khắt Nà Ngần, phường Sông Hiến

0263.882.868

0986029208

21 Khách sạn Mangan Tổ 4, đường Lê Lợi, phường Sông Bằng

0263828898

0986264646

22 Khách sạn Trung Thành Số nhà 036, tổ 23, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0946.852.748
23 Khách sạn Điện lực Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang 0263.853.157
24 Khách sạn Thêm Sang Phố Vườn Cam, phường Hợp Giang 0263.853.478
25 Khách sạn Vị Hoàng Số nhà 09, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang 0263.857.176
26 Khách sạn Hùng Thịnh Đường Lê Lợi, phường Sông Bằng 0263.854.186
27 Khách sạn Trung Anh Đường Đông Khê, phường Tân Giang 0263.857.324
28 Khách sạn Rạng Đông Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.852.707
29 Khách sạn Hoàng Gia Đường Lê Lợi, phường Sông Bằng 0263.858.168
30 Khách sạn Bắc Lâm Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang 0263.851.289
31 Khách sạn Ngọc Sơn Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.852.658
32 Khách sạn Hoàng Long Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0263.852.477
33 Khách sạn Thanh Trung Phố Cũ, phường Hợp Giang 0263.853.513
34 Khách sạn Phương Dung 037 Tổ 17-Nước Giáp-Hợp Giang-TP Cao Bằng   0263.881.668

KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ CÁC HUYỆN

STT Tên khách sạn - nhà nghỉ Địa chỉ Số điện thoại
    Huyện Phục Hòa  
1 Nhà nghỉ Kim Thái Pò Tập, thị trấn Tà Lùng 0263.824.114
2 Nhà nghỉ Trung Đức Thị trấn Tà Lùng 0263.824.124
3 Nhà nghỉ Ngọc Linh Thị trấn Tà Lùng 0167.3863.972
4 Nhà nghỉ Sao Mai Thị trấn Hòa Thuận 0266.299.166
    Huyện Trùng Khánh  
5 Khách sạn Đình Văn Thị trấn Trùng Khánh 0915.027.374
6 Nhà nghỉ Minh Đức Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh 0263.826.588
7 Nhà nghỉ Hoàn Lê Tổ 5, thị trấn Trùng Khánh 01695.735.355
    Huyện Hạ Lang  
8 Nhà nghỉ Minh Vân Thị trấn Thanh Nhật 0263.830.559
9 Nhà nghỉ Hoa Hồng Thị trấn Thanh Nhật

0983.090.282

0984.135.052

    Huyện Nguyên Bình  
10 Khách sạn Thiên Phú Tổ 4, khu B, thị trấn Nguyên Bình 0263.872.899
11 Nhà Nghỉ Phja Bjoóc Số 31B, khu Bình Minh, thị trấn Nguyên Bình 0263.872.172
12 Nhà nghỉ Phja Oắc Thị trấn Tĩnh Túc 0263.607.775
13 Nhà nghỉ Sơn Đông Ngã ba Phja Đén, thị trấn Tĩnh Túc 0945.686.802
    Huyện Thạch An  
14 Nhà nghỉ Thiên Việt Nà Báng, thị trấn Đông Khê 0986.262.196
15 Nhà nghỉ Bảo Vân Nà Báng, thị trấn Đông Khê 0166.685.8686
16 Nhà nghỉ Oanh Yến Khu 1, thị trấn Đông Khê 0982.892.848
17 Nhà nghỉ Mai Yến Khu 1, thị trấn Đông Khê 0262.244.360
    Huyện Bảo Lạc  
18 Khách sạn Thùy Dương 1 Khu 1, thị trấn Bảo Lạc

0262.212.238

0982.853.411

19 Khách sạn Thùy Dương 2 Khu 9, thị trấn Bảo Lạc  
20 Khách sạn Sông Gâm Khu 11, thị trấn Bảo Lạc 0263.870.269
21 Khách sạn Đức Tài Khu 2, thị trấn Bảo Lạc

0263.870.271

0982.853.271

    Huyện Bảo Lâm  
22 Nhà nghỉ Việt Tuấn Khu 4, thị trấn Pác Miầu 0263.885.698
23 Nhà nghỉ Minh Đức Khu 4, thị trấn Pác Miầu 0263.885.858
24 Nhà nghỉ Hồng Hưng Khu 3, thị trấn Pác Miầu 0263.885.140
25 Nhà nghỉ Thảo Hồng Khu 3, thị trấn Pác Miầu 0263.885.152
26 Nhà nghỉ Minh Long Khu 3, thị trấn Pác Miầu 01255.702.742
27 Nhà nghỉ Lê Chi Khu 2, thị trấn Pác Miầu 0915.046.790
28 Nhà nghỉ Bảo Lâm Khu 2, thị trấn Pác Miầu 0974.524.801
    Huyện Hòa An  
29 Nhà nghỉ Minh Loan Khu giữa, thị trấn Nước Hai 0263.506.777
30 Nhà nghỉ Quang Ánh Bản Vạn 2, xã Bế Triều

0263.508.514

01234206008

31 Nhà nghỉ Thùy Châu Khu giữa 1, thị trấn Nước Hai 0263.860.173
    Huyện Thông Nông  
32 Nhà nghỉ Hoàng Trang Thị trấn Thông Nông 0912.100.161
    Huyện Hà Quảng  
33 Nhà nghỉ Tuấn Hà Thị trấn Xuân Hòa 0262.862.202
34 Nhà nghỉ Hồng Minh Thị trấn Xuân Hòa 0262.862.166
    Huyện Quảng Uyên  
35 Khách sạn Duy Hương Phố Hòa Chung, thị trấn Quảng Uyên 0266.266.888
    Huyện Trà Lĩnh  
36 Nhà nghỉ Đồng Luân Khu 1, thị trấn Hùng Quốc

0263.800.068

0982.014.909

37 Nhà nghỉ Quang Dũng Số nhà 26, Nà Khoang,Thị trấn Hùng Quốc 01669872234
38 Khách sạn Thang Hen Tổ 2, thị trấn Hùng Quốc 01665707717

Thành Lâm