Ngày 12/4, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học về Tài nguyên du lịch, một số giải pháp và mô hình phát triển du lịch Cao Bằng.

 

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch của tỉnh, năm 2017, hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Cao Bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương. Tiếp tục duy trì trang website quảng bá du lịch; khai thác, viết tin, bài đăng trên trang website; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác giáo dục nâng cao nhận thức về công viên địa chất non nước Cao Bằng; tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Ảnh đẹp Công viên địa chất và du lịch Cao Bằng". 

Ngày 8/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có cá đồng chí thành viên BCĐ; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì Hội nghị.

ĐIỂM ĐẾN TẠI CAO BẰNG
Vẻ đẹp khó cưỡng của Thác Bản Giốc ngày nước đổ

Đầu Đông, khi những cơn mưa chuyển mùa đổ về cũng là lúc những dòng thác ở Bản Giốc từ trên cao...