Trong những năm qua, việc phát triển du lịch đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát huy giá trị, tiềm năng du lịch, tạo đà cho du lịch Cao Bằng chuyển biến tích cực.

Cao Bằng là vùng đất có bề dày văn hoá, lịch sử. Các giá trị văn hóa, văn học - nghệ thuật, dân ca, dân nhạc, dân vũ, dân gian truyền thống được nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục và phát huy giá trị.

Năm 2015, du lịch Cao Bằng tiếp tục tăng tốc với những con số ấn tượng về lượng khách và doanh thu. Đây là một tín hiệu vui, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
 

ĐIỂM ĐẾN TẠI CAO BẰNG
Vẻ đẹp khó cưỡng của Thác Bản Giốc ngày nước đổ

Đầu Đông, khi những cơn mưa chuyển mùa đổ về cũng là lúc những dòng thác ở Bản Giốc từ trên cao...